DE UNIE VAN SYNDICI (UVS)

Onder het embleem van de Sfinx, verdediger van het vastgoed, heeft de nieuwe beroepsorganisatie Unie Van Syndici (UVS) zich tot taak gesteld de professionele vastgoedbeheerders een volwaardige status te geven door hun eigen profiel en imago te creëren. Wat is de UVS? Welke diensten genieten haar leden? Hoe kunt u lid worden van de UVS of contact met hen opnemen? We leggen alles uit in dit artikel!

Wat is de Unie Van Syndici (UVS)?

De Unie Van Syndici is een vzw die de krachten van de aangesloten syndicaten bundelt om hun specifieke kenmerken en aspiraties op een constructieve manier te verdedigen. De UVS werkt aan de wijziging van de wet op de mede-eigendom om de werking van deze sector te verbeteren. Zij werkt ook samen met de organisatie van mede-eigenaars, SNPC-NEMS, om het begrip tussen trustees en mede-eigenaars te verbeteren en is altijd op zoek naar nieuwe kwaliteitspartners om een optimale dienstverlening te bieden en een uitwisseling van professionele knowhow en expertise aan trustees mogelijk te maken.

Dankzij de UVS kunnen zowel professionele als occasionele leden genieten van bijstand en talrijke onlinediensten:

  • Dankzij de juridische eenheid van de UVS kunnen aangesloten trustees gratis juridische of technische bijstand krijgen,
  • UVS-leden hebben toegang tot uitgebreide documentatie op het intranet (infotheek en databank) en tot talrijke modelformulieren,
  • In geval van een klacht bij het Beroepsinstituut kunnen professionele curatoren die lid zijn van de UVS gebruik maken van een collectieve rechtsbijstandspolis,
  • In samenwerking met Kavex vzw kunnen UVS-leden deskundige trustees worden,
  • De UVS organiseert speciaal voor curatoren cursussen en seminars, die voor leden gratis of tegen voordelige tarieven toegankelijk zijn,
  • De UVS biedt ook netwerkmogelijkheden en toegang tot evenementen die door verwante federaties worden georganiseerd tegen voordelige tarieven voor de leden,
  • De Unie van Syndici biedt ook regionale tafels in heel België waar leden vragen kunnen stellen en relevant advies kunnen krijgen,
  • De UVS organiseert jaarlijks het Salon van de Mede-eigendom.

Hoe wordt u lid van de UVS?

Indien u lid wenst te worden van de Union Des Syndics, dient u zich online aan te melden door het daartoe bestemde formulier in te vullen.

Goed om te weten: voor een BIV-lid (syndicus/regisseur) bedraagt het jaarabonnement op de UDS 200 € per jaar. Voor een BIV-stagiair of een vrijwillige trustee bedraagt deze vergoeding 150 euro per jaar.

Hoe contact opnemen met de Unie van Syndici?

Er zijn verschillende communicatiemiddelen beschikbaar om contact op te nemen met de UDS:

Per post:

UVS
Dokter Prieëlslaan 3
9340 Oordegem

Per e-mail: info@uvsyndici.be
Online: via hun contactformulier