Renovatiewerken in mede-eigendom: 3 premies om uw kosten te drukken!

Renovatiewerkzaamheden in een mede-eigendom kunnen vaak een ontmoedigende taak zijn voor alle eigenaren. En dit geldt zowel financieel als administratief.
Dergelijke werkzaamheden zijn meestal omvangrijk en laten weinig speelruimte voor eigenaars die ze tegen lagere kosten willen uitvoeren.
Hoewel voor 2025 enkele wijzigingen op het gebied van energieprestaties zijn gepland, zijn er subsidies en toelagen beschikbaar.

Aanscherping van de Brusselse renovatiestrategie

Met de Brusselse renovatiestrategie zullen alle oude woningen uiterlijk in 2025 verplicht een EPB-certificaat (De energieprestatie van gebouwen) moeten hebben. Dit geldt ook als er geen verkoop of verhuur is gepland.
Deze nieuwe EPB zal nog worden opgericht om het energieprestatieniveau van gebouwen te bepalen volgens een classificatie van A tot en met G. Zij zal echter vergezeld gaan van een lijst van 5 prioritaire maatregelen die moeten worden uitgevoerd zodat de betrokken gebouwen uiterlijk in 2050 een bepaald maximaal energieprestatieniveau bereiken.

Hoge inzet voor mede-eigendommen

De uit te voeren werkzaamheden kunnen bestaan uit het isoleren van de gevels, kelders en het dak van een gebouw of het vervangen van de verwarmingsinstallatie of de ramen.
Het merendeel van de energieprestaties in een gebouw heeft dus betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw, en het syndicaat van mede-eigendom speelt daarbij een essentiële rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het budgetteren, organiseren en controleren van de werkzaamheden.

premie voor werk in een flatgebouw

Financiële steun beschikbaar

Er bestaan drie premies op verschillende niveaus:

Energiebonussen :

Deze premies gelden zowel voor individuele als voor collectieve huisvesting op regionaal niveau. Zij kunnen betrekking hebben op de volgende werkzaamheden

  • De kosten voor energiestudies bedragen 50 tot 70% van de uitgaven,
  • Ventilatie en isolatie werken tegen 20 tot 50 € per m2 (15 €/m2 premie voor natuurlijke isolatie),
  • Werkzaamheden met betrekking tot verwarming en zonneboilersystemen.


Zie ons dossier over energiepremies in Vlaanderen

Renovatiesubsidies :

Deze premies, die ook op regionaal niveau beschikbaar zijn, gelden voor alle energiebesparende werkzaamheden in gebouwen van meer dan 30 jaar oud. Het kan bijvoorbeeld gaan om vochtwering, thermische isolatie, verwarming of ventilatie.

Gemeentelijke en federale premies :

Afhankelijk van de gemeente is aanvullende steun beschikbaar. De gemeentelijke en federale subsidies zijn echter afhankelijk van de voorafgaande ontvangst van een renovatie- of energiesubsidie. Alle nodige informatie over deze premies is verkrijgbaar bij de dienst ruimtelijke ordening van elke gemeente.

Let op: als u renovatiewerkzaamheden uitvoert in een gebouw dat meer dan 10 jaar oud is, komt u ook in aanmerking voor een btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%.

Cumulatieve premies!

Alle bovengenoemde premies kunnen worden gecombineerd. De som van de renovatiepremie en de energiepremie zal echter nooit meer bedragen dan 90% van het totale bedrag van de uitgevoerde werkzaamheden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *