Rechtsbijstandverzekering voor mede-eigendom

Aangezien de mede-eigendom een zelfstandige rechtspersoon is, moet zij bij een geschil gedekt zijn. Daartoe kan een rechtsbeschermingsverzekering “mede-eigendom” zeer nuttig zijn. 

Rechtsbijstandverzekering voor mede-eigendom

Wat is een rechtsbijstandverzekering voor appartementen?

De rechtsbijstandverzekering voor mede-eigendom is een verzekering die de kosten van juridische procedures van de mede-eigendomvereniging (VME) dekt. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn in de volgende gevallen: 

 • De ACP bevindt zich in een conflictsituatie met een verwarmingsbedrijf omdat dit zijn verplichtingen niet is nagekomen,
 • Een bezoeker heeft schade veroorzaakt in de gemeenschappelijke delen van het mede-eigendom en weigert de verschuldigde vergoeding te betalen.

Het belangrijkste voordeel van deze dekking is dat het mede-eigendom kan profiteren van bijstand in geval van een juridisch geschil en om de belangen van de CPA te verdedigen. Dit gezegd zijnde, zal de verzekeraar meestal proberen geschillen in der minne te schikken alvorens bijstand aan te bieden in een gerechtelijke procedure.

Wat dekt deze verzekering? 

De garanties van een rechtsbijstandverzekering “mede-eigendom” variëren naargelang het gekozen contract. Maar we kunnen wel de basis- en aanvullende dekkingen opnoemen. 

Basisdekking

De basisdekkingen van een rechtsbijstandverzekering dekken gewoonlijk de kosten in verband met de volgende procedures 

 • Burgerlijk verhaal indien de mede-eigenaar een derde wenst te vervolgen in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Rechtsbescherming na een brand bij een geschil met de verzekeringsmaatschappij over de brandverzekering. 
 • Civiele en/of strafrechtelijke verdediging indien de mede-eigendom het voorwerp is van een vordering tot schadevergoeding of door een derde wordt vervolgd wegens inbreuk.
 • Sociaal en arbeidsrecht om de belangen van de mede-eigendom als werkgever van huishoudelijk personeel (bewaker, conciërge, enz.) te verdedigen.
 • Contractuele aansprakelijkheid om conflicten als gevolg van een contractueel geschil met bijvoorbeeld een leverancier of dienstverlener te beheren.
 • Administratief recht om de mede-eigendom te verdedigen in het kader van een geschil met de administratieve autoriteiten. 

Aanvullende dekking

Naast de hierboven genoemde garanties kunnen ook aanvullende dekkingen worden geboden, afhankelijk van de verzekeraars en de behoeften van een mede-eigendom. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

 • Insolventie van een derde wanneer de mede-eigendom van een geïdentificeerde derde geen vergoeding ontvangt die door een rechtbank is toegewezen.
 • Preventieve juridische bijstand, waarbij overeenkomsten en contracten worden gecontroleerd. 

Wat zijn de uitsluitingen van een rechtsbijstandsverzekering “mede-eigendom”?

Afhankelijk van de verzekeraar kunnen bepaalde dekkingen worden uitgesloten. Meestal gaat het om procedures in verband met de volgende feiten: 

 • Belastingen en andere wettelijke bijdragen,
 • Grove nalatigheid zoals vandalisme, opzettelijke geweldpleging, ongegrond verzuim of fraude,
 • Geschillen tussen mede-eigenaren,…

Zoals bij elke verzekeringspolis is het dus essentieel om goed geïnformeerd te zijn alvorens een contract voor een rechtsbijstandsverzekering “mede-eigendom” te ondertekenen. Dit om ervoor te zorgen dat de geboden garanties het best passen bij de situatie en de behoeften van de mede-eigendom. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *