Prijs en tarieven van een syndicus

De prijzen van een syndicus, die niet bij wet geregeld zijn, kunnen variëren naar gelang van verschillende factoren: geografische ligging, niveau van de dienstverlening, grootte en algemene staat van het gebouw…

Volgens een in 2017 uitgevoerde studie bedraagt de gemiddelde prijs van een professionele syndicus 26 euro per maand per appartement.

Betaal ik de juiste prijs voor mijn syndicus?

De vergoeding van een professionele syndicus, gewoonlijk ” ereloon of honorarium ” genoemd, varieert uiteraard ook naar gelang van de geleverde diensten.
Opgelet: om factureerbaar te zijn, moet een dienst duidelijk worden vermeld in het contract tussen de mede-eigenaars en de beheerder. Elke dienst, vast of aanvullend, moet worden gespecificeerd, evenals het overeenkomstige tarief.
Voor niet genoemde diensten kan geen vergoeding worden gevraagd, tenzij bij besluit van de Algemene Vergadering.

De prijzen van een syndicus zijn afhankelijk van de geografische ligging, maar vooral van het aantal kavels in het gebouw. Zo kunnen we in Brussel hogere tarieven vaststellen dan in Vlaanderen of Wallonië.

Tenslotte is de kwaliteit van de aangeboden diensten natuurlijk niet te verwaarlozen.

 

De grootte van het gebouw beïnvloedt ook de honoraria van de syndicus

Ook de grootte van het mede-eigendom en het aantal appartementen, leiden tot zeer uiteenlopende tarieven. Hoe meer appartementen er zijn, hoe groter de werklast van de syndicus en hoe hoger de prijs. Niettemin worden de kosten van het syndicus van mede-eigendom dan verdeeld over meer mede-eigenaars, waardoor de rekening voor elk van hen wellicht minder duur wordt.
Vergeet niet rekening te houden met uw aandeel in de gemeenschappelijke delen, dat in verhouding staat tot de grootte van uw appartement. Hoe groter het appartement, hoe hoger uw gemeenschappelijke kosten zullen zijn. Uw aandeel zijn bepaald en beschreven in de basisakte van het mede-eigendom.

Voor kleine mede-eigendommen bestaan “hybride” oplossingen, die de kosten drukken met een dienst op maat. Probeer onze parcours om de juiste syndicus voor u te vinden.

De staat van de mede-eigendom

Bij het vaststellen van de honoraria van een syndicus moet ook rekening worden gehouden met de algemene staat van het mede-eigendom. Een oud, niet onderhouden gebouw dat veel herstellingen of renovaties nodig heeft, zal een veel hogere werkbelasting met zich meebrengen en dus ook de bijbehorende factuur.

Kosten en erelonen, het belang om het onderscheid te maken!

Als mede-eigenaar bent u verplicht de honoraria van de syndicus te betalen, waarbij nog kosten kunnen komen.
Zoals uitgelegd, moet het bedrag van de honoraria van de syndicus in het contract van de syndicus worden vermeld.
De taken van de beheerder brengen echter noodzakelijkerwijs kosten met zich mee (schoonmaakkosten, verlichting van de gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de lift, enz.) Deze kosten, die inherent zijn aan het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, moeten door elke mede-eigenaar worden betaald.
Het is goed te weten dat een eigenaar die zijn appartement verhuurt, een deel van deze kosten kan doorberekenen aan zijn huurder.

Elke mede-eigenaar moet dus zowel de honoraria van de syndicus betalen als de kosten die hij op grond van zijn opdrachten genereert.

Hoe worden de betalingen voor het mede-eigendom geregeld?

Wanneer een factuur voor uw gebouw wordt opgesteld, wordt deze rechtstreeks naar de beheerder gestuurd. Hij is verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de boekhoudkundige verwerking. Ter informatie: de honoraria van de syndicus worden eveneens aan het gebouw gefactureerd en zijn derhalve in deze rekeningen opgenomen.

Aangezien de facturen snel moeten worden betaald, vraagt de beheerder doorgaans een driemaandelijkse voorschot en werkt hij met een werkkapitaalfonds. De begroting voor deze voorzieningen wordt vooraf vastgesteld, tijdens de Algemene Vergadering.

Aan het eind van elk jaar wordt een algemene verklaring opgesteld. Het wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering en bevat alle kosten en bijbehorende facturen. Na haar goedkeuring berekent de Algemene Vergadering de individuele rekening van elke mede-eigenaar volgens zijn aandeel. De rekencommissaris ( in het algemeen een mede-eigenaar die op een vorige algemene vergadering is benoemd) zal de rekeningen hebben gecontroleerd voordat deze door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

Hoe een syndicus minder betalen?

Wij geven u enkele tips over hoe u uw factuur voor syndicus kunt verminderen:

  • Neem vóór de ondertekening van het contract de tijd om alle tarieven per dienst die in het contract zijn opgenomen, te analyseren en te onderhandelen.
  • Help elkaar binnen het mede-eigendom om bepaalde eenvoudige taken uit te voeren die geen speciale vaardigheden vereisen.
  • Heb een duidelijk zicht op alles wat door uw professionele syndicus in rekening wordt gebracht.
  • Voor kleine gebouwen: kies voor een vrijwillige syndicus met, indien nodig, de hulp van een professionele syndicus zoals een online beheersplatform.

Moet een vrijwillige syndicus betaald worden?

Indien u voor een vrijwillige syndicus kiest, is hij, zoals de naam al zegt, meestal onbezoldigd.

Zij kunnen evenwel een forfaitaire vergoeding bedingen voor de uitvoering van hun taken. Hoewel u daartoe niet verplicht bent, kan het geven van een salaris voor hem een extra stimulans zijn om zijn taken als syndicus uit te voeren. Het bedrag van deze vergoeding wordt vervolgens vastgesteld door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Als zijn jaarsalaris hoger is dan 1416,16 euro, moet de bezoldigde mede-eigenaar het statuut van zelfstandige hebben.