Hoe wordt u een professionele syndicus van een mede-eigendom

Bent u van plan om een professionele syndicus te worden? Uiterlijk één dag voor het begin van uw mandaat moet u een aantal stappen ondernemen.

Zijn communicatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, reactievermogen en zorgvuldigheid uw sterke punten? Dan moet u misschien overwegen om een professionele syndicus te worden. Het beheer van een mede-eigendom vereist specifieke vaardigheden die u tijdens de opleiding zult verwerven: zo gaat u boekhoudkundige, juridische en technische kennis verwerven, maar ook kennis maken met stedenbouwkunde, enz.

Het verwerven van een BIV-lidmaatschap, registratie bij de KBO en het aansluiten van een verzekering: wij leggen het allemaal in detail uit.

Verplicht BIV-lidmaatschap

De professionele syndicus van een mede-eigendom is eigenlijk niets een soort vastgoedmakelaar met een vergunning, die gespecialiseerd is in het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw.

Alle professionele syndici zijn daarom wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Er bestaat één uitzondering: bepaalde vrije beroepen ( zoals advocaten, erkende boekhouders, landmeters en architecten) behoeven niet door het BIV te worden erkend om als professioneel syndicus te mogen werken. Zij moeten wel aangesloten zijn bij het Instituut of de Orde van hun beroep.

De taak van het BIV is om ervoor te zorgen dat de syndici volgens vastgelegde regels en een deontologische code werken. Om door het BIV te worden erkend, moet u ook een bijdrage betalen.

Nadat u zich als stagiair bij het BIV heeft ingeschreven, moet u een competentietest afleggen om uw beroepskennis en professionele vaardigheden te beoordelen. Om toegang te krijgen tot het beroep moet u eerst een opleiding kiezen (VDAB, volwassenenonderwijs, Hoger Onderwijs of opleidingen voor sociale promotie). Vervolgens kunt u stage lopen bij een erkende vastgoedmakelaar. Aan het eind van de opleiding moet u een praktijkexamen afleggen om na te gaan of u in staat bent om het beroep uit te oefenen met inachtneming van de wet en de deontologische code.

Houd er rekening mee dat u, om een optimale dienstverlening te kunnen bieden, als erkende professionele syndicus verplicht bent zich te onderwerpen aan het beginsel van permanente bijscholing. Dit zijn aanvullende cursussen die door het BIV zijn goedgekeurd en waarvan de onderwerpen uiteenlopend kunnen zijn: brandverzekeringen, hypotheekleningen, verborgen gebreken, enz.

 

>> Maak een account aan op de BIV-website om uw inschrijving als vastgoedmakelaar aan te vragen

Inschrijving bij de KBO

Sinds 1 januari 2017 zijn alle onafhankelijke vastgoedmakelaars verplicht zich in te schrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Deze verplichting geldt zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen.

Uw bedrijf kan enkel bij de KBO ingeschreven worden via een erkend ondernemingsloket, waar de volgende gegevens moeten worden ingediend:

  1. Bedrijfsnaam
  2. Uitgevoerde activiteit(en)
  3. Bankrekeningnummer
  4. Adres van uw vestigingseenheid
  5. Status van uw vennootschap en bewijs van neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

 

Raadpleeg de volledige lijst van ondernemingsloketten.

U krijgt dan een uniek ondernemingsnummer en een vestigingsnummer voor elke vestiging die u bezit. Deze zijn nodig voor het openen van een bankrekening op naam van VME (vereniging van mede-eigendom) of voor het afsluiten van een verzekering voor een gebouw.

De inschrijving bij de KBO is onderworpen aan een vergoeding en hun tarieven worden wettelijk vastgesteld door de overheid.

Omwille van een grotere transparantie zijn VME voortaan wettelijk verplicht om het mandaat van hun syndicus bij de KBO te registreren. Als u met uw activiteiten begint, zorg er dan voor dat elk van uw mandaten daar geregistreerd is.

 

Verplichte ziekenfondsverzekering en beroepsverzekeringen om professionele syndicus te worden

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Als syndicus van een mede-eigendom bent u contractueel aansprakelijk in geval van schuld, wanbeheer, of wanneer u het contract van de syndicus niet naleeft. Daarom bent u wettelijk verplicht om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten en daarvan het bewijs te leveren.

Ziekenfonds

Elke professionele syndicus moet ook aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Als u er al een heeft, dan hoeft u deze alleen maar op de hoogte te brengen van uw statuswijziging.

Raadpleeg hier de lijst van ziekenfondsen in België.

Opening van een professionele bankrekening

Als u een onderneming opricht, dan bent u verplicht om een professionele bankrekening te openen. Om een professionele bankrekening te openen, zal de bank u vragen om een ondernemingsnummer op te geven. Dit ondernemingsnummer ontvangt u nadat u geregistreerd bent bij de KBO.

Maar voor deze registratie hebt u dan weer een bankrekeningnummer nodig!

Om te vermijden dat u van het ene departement naar het andere wordt gestuurd, raden wij u aan om eerst een bankrekeningnummer te reserveren bij de bank. Op die manier kunt u zich bij de KBO laten inschrijven en ten slotte een aanvraag indienen voor de definitieve opening van uw professionele bankrekening. Maak gebruik van een productvergelijker zoals GeldBank.be om alle aanbiedingen te bekijken.

Lidmaatschap bij een sociale verzekeringsfonds

Om professioneel syndicus te worden, zult u zich ook moeten aansluiten bij een sociale verzekeringsfonds. Deze zal verantwoordelijk zijn voor de berekening en inning van uw sociale bijdragen.

Deze lidmaatschap kunt u afsluiten wanneer u een ondernemingsloket bezoekt.