Kan een mede-eigenaar zijn flat op Airbnb verhuren ?

Het verhuren van een appartement op Airbnb kan soms enige overlast veroorzaken voor andere bewoners. Heeft een mede-eigenaar het recht om zijn appartement op Airbnb te verhuren ? Kan de CPA een dergelijke praktijk verbieden en zo ja, hoe ga je dan te werk ?

Kan een mede-eigenaar zijn flat op Airbnb verhuren ?

Voorafgaande verklaring vereist

Als een mede-eigenaar zijn woning op Airbnb wil verhuren, moet vooraf aangifte worden gedaan bij de bevoegde instantie, afhankelijk van het Gewest :

  • In het Waalse Gewest moet elke occasionele verhuur worden aangegeven bij het Commissariat général au Tourisme. Deze aangifte kan online worden gedaan via de website van het Waals Gewest.
  • In het Brussels Gewest moet de mede-eigenaar zijn appartement inschrijven als “toeristische accommodatie” bij de Brusselse dienst Economie en Werkgelegenheid.
  • In het Vlaamse Gewest moet een registratie worden gedaan bij de dienst Toerisme Vlaanderen om een appartement op Airbnb te kunnen verhuren.

Goed om te weten : in de drie gewesten moet een mede-eigenaar die zijn appartement op Airbnb wil verhuren, beschikken over een brandveiligheidscertificaat. In Wallonië en Brussel kan dit document worden aangevraagd bij de gemeente. In Vlaanderen wordt dit certificaat afgegeven door Vinçotte, een onafhankelijk controleorgaan.

Kan de CPA bezwaar maken tegen de verhuur van een appartement op Airbnb ?

Er zijn verschillende gevallen waarin de vereniging van mede-eigenaren van een flat zich kan verzetten tegen de verhuur van een eigen kavel op Airbnb :

  • Een in de statuten uitdrukkelijk verboden praktijk : het gebruik van flats in een condominium voor toeristische doeleinden is soms uitdrukkelijk verboden in de statuten van deze laatste. In dat geval kunt u er uiteraard naar verwijzen om de verhuur van een flat op Airbnb te verbieden.
  • Een praktijk die in strijd is met het gebruik van privéterreinen : meestal vermeldt het reglement van mede-eigendom het gebruik dat van privéterreinen mag worden gemaakt. Als er dus is bepaald dat de privégedeelten alleen voor woondoeleinden mogen worden gebruikt en een eigenaar zijn appartement op Airbnb verhuurt, kunt u zich daartegen verzetten door een beroep te doen op een vrederechter.
  • Een praktijk die abnormale buurtverstoringen veroorzaakt : indien de verhuur van een appartement op Airbnb, met het komen en gaan van toeristen dat dit teweegbrengt, de rust in de mede-eigendom verstoort en/of het veiligheidsgevoel van de bewoners aantast, kunt u een beroep doen op de vrederechter met een beroep op abnormale buurtverstoringen (artikel 3.101 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek).

Zelfs indien een mede-eigenaar de regionale regels inzake de verhuur van zijn appartement op Airbnb naleeft, kan de CPA deze praktijk niettemin verbieden op basis van het statuut van mede-eigendom, de toewijzing van privé-delen zoals vermeld in het reglement van mede-eigendom en/of de door toeristen veroorzaakte overlast.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *