Heeft een bouwpromotor het recht om een mede-eigendom syndicus op te leggen ?

De vraag of een bouwpromotor zijn eigen syndicus kan aanstellen, is een onderwerp dat vaak aanleiding geeft tot discussie en vragen bij mede-eigenaars en bewoners van eigendommen in mede-eigendom. In België, waar het systeem van mede-eigendom wordt geregeld door de wet van 2 juni 2010, is het belangrijk om de rechten en beperkingen van bouwpromotors te begrijpen als het gaat om het aanstellen van de syndicus.

Heeft een bouwpromotor het recht om een mede-eigendom syndicus op te leggen

Hoe moet een syndicus worden aangesteld?

In principe bepaalt de Belgische wet dat de algemene vergadering van mede-eigenaars verantwoordelijk is voor de aanstelling van de syndicus. De algemene vergadering bestaat uit alle mede-eigenaars die bevoegd zijn om beslissingen te nemen over het beheer van het gebouw, met inbegrip van de aanstelling van de syndicus. De syndicus is verantwoordelijk voor het administratieve, financiële en technische beheer van de mede-eigendom.

In deze context heeft een projectontwikkelaar niet het recht om zijn eigen syndicus op te leggen zonder toestemming van de algemene vergadering. De Belgische wet garandeert mede-eigenaars het recht om vrij hun syndicus te kiezen, op basis van criteria zoals de vaardigheden, ervaring en reputatie van de beheersvennootschap.

Wanneer kan een bouwpromotor een syndicus kiezen?

Er moet echter worden opgemerkt dat in bepaalde specifieke situaties, zoals bij de oprichting van een 1ste syndicus, een projectontwikkelaar mogelijk een syndicus van mede-eigendom moet kiezen. De 1ste syndicus van een mede-eigendom is de enige die kan worden aangewezen in het reglement van mede-eigendom. Hij of zij wordt gekozen door de persoon die het gebouw heeft verdeeld. Deze persoon kan de ontwikkelaar, de notaris of de eigenaar zijn.

Goed om te weten: het mandaat van deze eerste syndicus is tijdelijk en vervalt automatisch wanneer de eerste algemene vergadering van mede-eigenaars plaatsvindt. Er zijn dan twee mogelijke situaties:

  • Als je tevreden bent over de diensten van de in het reglement van mede-eigendom aangeduide syndicus, heb je de mogelijkheid om op deze eerste algemene vergadering bij absolute meerderheid te beslissen om zijn aanstelling te verlengen, voor een maximale duur van 3 jaar.
  • Indien u niet tevreden bent over de prestaties van de syndicus zoals bepaald in het reglement van mede-eigendom, kunt u op deze eerste Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid een nieuwe syndicus kiezen. Als de syndicus echter ernstige inbreuken heeft gepleegd en de absolute meerderheid niet wordt bereikt, heb je ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vrederechter.

Daarnaast kan een bouwpromotor in andere gevallen een aanzienlijke invloed hebben op de keuze van de beheerder. Als de bouwpromotor bijvoorbeeld nog steeds een aanzienlijk deel van de mede-eigendomskavels in het gebouw bezit, kan hij invloed uitoefenen op de algemene vergadering door in zijn voordeel te stemmen of door druk uit te oefenen op andere mede-eigenaars. Het is daarom belangrijk dat mede-eigenaars zich bewust zijn van hun rechten en hun beslissingsbevoegdheid op een geïnformeerde en collectieve manier uitoefenen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *