Energiepremies beschikbaar voor mede-eigenaren

Tussen de nieuwigheden, de uitbreidingen, de verhoging van bepaalde toegekende bedragen en de specifieke procedures is het voor mede-eigenaars en syndici niet altijd gemakkelijk om hun weg te vinden in de energiesubsidies. Stookoliecheques, premies en btw-verlagingen voor gas en elektriciteit, Syndicuskiezen.be biedt u een overzicht van de verschillende energiepremies voor mede-eigenaren in België !

De Stookoliecheque

De Stookoliecheque is een eenmalige, forfaitaire energiepremie die wordt toegekend aan huishoudens bij de aankoop van stookolie of bulkpropaan voor hun hoofdwoning. Deze energiesteun is ook beschikbaar voor huishoudens die in een flatgebouw wonen en een collectieve gasolie- of propaaninstallatie voor verwarming gebruiken. De wet van 26 juni 2022 en de voorwaarden van de oliecheque zijn onlangs gewijzigd bij de wet van 30 oktober 2022 :

  • Ten eerste is de termijn voor de toekenning verlengd. Zo komt elke begunstigde die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 door een onderneming is geleverd, voortaan in aanmerking voor deze energiesteun.
  • Daarnaast heeft de regering besloten het bedrag van de cheque te verhogen van 225 euro naar 300 euro.
  • Tot slot is de termijn voor het indienen van een aanvraag voor de oliecheque verlengd, waardoor aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 april 2023.

Hoe kunt u profiteren van de Stookoliecheque ?

De procedure voor de toekenning van de oliecheque voor de mede-eigendom verloopt in twee fasen :

  1. Eerst moet de syndicus via het platform Fuelpremium.be de informatie verstrekken over de levering van gasolie of propaan in bulk voor verwarmingsdoeleinden voor elk mede-eigendom.
  2. Zodra deze informatie door de syndicus is verstrekt, kan de rechthebbende (d.w.z. de bewoner, huurder of mede-eigenaar) online een persoonlijke aanvraag indienen via het daartoe voorziene platform.

Opgelet : indien u reeds een Stookoliecheque van 225 euro hebt ontvangen, wat het eerder toegekende bedrag was, heeft de FOD Economie bepaald dat u de resterende 75 euro automatisch op een latere datum ontvangt, zonder dat u daarvoor iets moet doen.

Energiepremies beschikbaar voor mede-eigenaren

Basis gaspakketten

De basispakketten gas in België bestaan uit :

Pakket 1 : pakket voor de maanden november en december 2022,
Pakket 2 : pakket voor de maanden januari, februari en maart 2023.

In verreweg de meeste gevallen hebben de gasleveranciers de basispakketten gas automatisch toegekend (of in mindering gebracht). In andere gevallen zijn deze pakketten vóór 18 januari 2023 voor pakket 1 en vóór 18 april 2023 voor pakket 2 rechtstreeks op de bankrekening bijgeschreven.

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze pakketten, maar ze na controle van uw energierekeningen en bankrekening niet hebt ontvangen, kunt u ze aanvragen door een aanvraag in te dienen vóór 30 april 2023 voor pakket 1 of tussen 24 april en 31 juli 2023 voor pakket 2.

Het basispakket gas is beschikbaar voor iedereen die een residentieel gascontract heeft voor zijn woning, op voorwaarde dat het contract een variabel of vast karakter heeft, maar is afgesloten of verlengd na 30 september 2021 en niet onder een sociaal tarief valt, op de peildatum. Ook huishoudens die wonen in een gebouw met een collectieve gasinstallatie die voldoet aan de tarief- en tariefcriteria, komen in aanmerking voor het basispakket gas.

Hoe kan ik profiteren van het basis gaspakket ?

Om van het basis gaspakket te genieten, is de aanbevolen procedure als volgt :

  • Log in op de website van de FOD Economie met uw identiteitskaart of een ander identificatiemiddel zoals Itsme.
  • Vul het online formulier in en dien uw aanvraag in.

Let op : voor een aanvraag voor energiehulp betreffende een collectieve gasinstallatie in een flatgebouw moet u het daarvoor bestemde formulier invullen. Bovendien, als de persoon die het gascontract heeft afgesloten de informatie niet online kan invullen, zorg er dan voor dat hij/zij u het volgende bezorgt :

  • Een kopie van de gasrekening die geldig is op 30 september 2022 voor pakket 1, of op 31 december voor een aanvraag van pakket 2,
  • Een verklaring op erewoord voor pakket 1, die u moet laten invullen door de persoon die het gascontract heeft afgesloten.

Energiepremies beschikbaar voor mede-eigenaren voor elektriciteit

Net als voor gas heeft de regering ervoor gekozen om voor elektriciteit een forfaitair bedrag van 122 euro toe te kennen aan elke residentiële klant die vóór 30 september 2022 een leveringscontract voor zijn woning heeft afgesloten. Dit geldt zowel voor contracten met vaste prijs (afgesloten of verlengd na 30 september 2021) als voor contracten met variabele prijs. Dit pakket wordt verdeeld in twee betalingen van 61 euro voor de maanden november en december 2022.

Hoe kan ik profiteren van het basiselektriciteitspakket ?

Op voorwaarde dat de hierboven vermelde voorwaarden worden nageleefd, ontvangen de mede-eigenaars die een elektriciteitscontract op hun naam hebben en die op 30 september 2022 in hun appartement wonen, automatisch het forfaitaire basistarief voor elektriciteit. De FOD Economie bepaalt evenwel dat de mede-eigendomsverenigingen (ACP) niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het forfaitaire basistarief voor elektriciteit, met name wat het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke ruimten betreft.

Ontdek alles wat u moet weten over de werking van een mede-eigendom !

Een verlaging van de BTW op gas en elektriciteit

In het licht van een aanhoudende energiecrisis heeft de regering er eerst voor gekozen de btw-verlaging op energie tot 6% te verlengen tot 31 december 2022 en vervolgens tot 31 maart 2023. Uiteindelijk werd op 6 februari 2023 besloten dat de btw vanaf 1 april 2023 voor onbepaalde tijd op 6% zou blijven voor zowel gas als elektriciteit.

Zoals bevestigd door Tinne Van Der Straeten, de minister van Energie, betekent dit akkoord dat alle appartementsgebouwen kunnen genieten van de 6% btw-verlaging.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *