De eerste syndicus van een mede-eigendom

Wanneer een gebouw voor het eerst onder het stelsel van mede-eigendom wordt gebracht, vereist de wetgeving dat een syndicus wordt aangesteld door de projectontwikkelaar of door de eigenaar die de kavels van het gebouw heeft verdeeld. Daarom kan het soms gebeuren dat een syndicus uit Brussel aangesteld wordt voor een gebouw in Luik. Dit is noch praktisch, noch milieuvriendelijk. Wat zijn uw rechten in dergelijke gevallen?

Aanstelling van de eerste syndicus

Bij de oprichting van een nieuw gebouw of bij de indeling van een oud gebouw kan de eerste syndicus op drie verschillende manieren worden aangesteld:

1. Benoeming volgens het reglement van mede-eigendom: een statutaire syndicus

De eerste syndicus van een gebouw is de enige syndicus die volgens het reglement van mede-eigendom benoemd kan worden. De syndicus wordt in dit geval aangewezen door de persoon die het gebouw heeft ingedeeld, zoals de projectontwikkelaar, de eigenaar of de notaris.

Het mandaat van deze eerste trustee, die de statutaire trustee wordt genoemd, is tijdelijk. Het mandaat vervalt automatisch op de eerste algemene vergadering van mede-eigenaars.

De benoeming van een eerste syndicus volgens het reglement van mede-eigendom is de meest voorkomende situatie.

Indien er echter geen syndicus door het reglement van mede-eigendom aangesteld werd, hebt u twee andere mogelijkheden:

2. Benoeming van de eerste syndicus op de algemene vergadering

De eerste syndicus kan aangesteld worden tijdens de eerste algemene vergadering van mede-eigenaars. In dit geval wordt de syndicus door een absolute meerderheid verkozen.

3. Benoeming van de syndicus door een vrederechter

Een vrederechter kan verzocht worden om de eerste syndicus aan te stellen. Dit kan gebeuren op verzoek van elke mede-eigenaar of van elke belanghebbende derde.

De syndicus die door een vrederechter aangesteld wordt heeft een tijdelijk mandaat en zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een gewone of buitengewone algemene vergadering om een nieuwe syndicus aan te stellen.

De ambtstermijn van een door een vrederechter benoemde syndicus mag niet langer zijn dan 3 jaar. Als u ontevreden bent over deze syndicus, kunt u zijn mandaat herroepen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars of tijdens een buitengewone algemene vergadering.