De energiepremie van 2022 in Vlaanderen

Wilt u investeren in zonnepanelen voor uw verwarmingssysteem? Dan heeft u recht op een Energiepremie Vlaanderen 2022, waarvan de hoogte wordt bepaald door de datum van de keuring. Welke eigendommen komen in aanmerking? Hoeveel bedraagt de premie voor energie in Vlaanderen? Wie komt in aanmerking en welke stappen moet u volgen om uw energiepremie in Vlaanderen aan te vragen? SyndicusKiezen.be legt het je allemaal uit!

Welke panden vallen onder de energiepremie van 2022 in Vlaanderen?

Alle woningen, appartementen en flatgebouwen die vóór 1 januari 2014 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten of waarvan de bouwvergunning meer dan 5 jaar geleden is verleend en die voldoen aan de EPB-eisen (Energieprestatie Gebouwen) komen in aanmerking voor energiepremies bij het plaatsen van zonnepanelen. 

Let op: voor verbouwings- of sloopprojecten geldt de datum waarop de bouwvergunning is verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het netwerk. 

Wat zijn de voorwaarden voor deze premie?

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van premies voor de installatie van zonnepanelen voor de levering van een verwarmingssysteem in Vlaanderen zijn de volgende:

Let op! Deze lijst van aandoeningen is niet volledig. U kunt alle voorwaarden en technische vereisten voor energiepremies in Vlaanderen raadplegen op de informatiefiche van de netbeheerder Fluvius (de Belgische netbeheerder voor elektriciteit en aardgas in alle gemeenten in Vlaanderen).

 • Het omvormervermogen van de nieuwe zonnepanelen is minder dan of gelijk aan 10kVA,
 • De zonnepanelen worden in 2022 in gebruik genomen, d.w.z. uiterlijk op 31/12/2022.
 • De met de installatie belaste aannemer beschikt over een ResCert gecertificeerde installateur of laat de installatie controleren en valideren door een persoon die over een dergelijk certificaat beschikt. 
 • De premie is slechts eenmaal geldig per woning of wooneenheid,
 • De zonnepanelen moeten uiterlijk 3 maanden na ingebruikname bij de netbeheerder worden geregistreerd,
 • Na ingebruikname mogen de zonnepanelen gedurende een periode van ten minste 15 jaar niet naar een ander perceel worden verplaatst,
 • De zonnepanelen mogen niet worden aangevuld met een installatie die onder een regime van “draaimeters” valt, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op een draaimeter,
 • De premieaanvraag moet uiterlijk 3 maanden na ingebruikname van de zonnepanelen worden ingediend,
 • Een digitale meter moet worden geïnstalleerd binnen 90 dagen na de kennisgeving van een nieuwe installatie van zonnepanelen. Een digitale meter moet binnen 90 dagen na de melding van een nieuwe zonnepaneelinstallatie worden geïnstalleerd, en de premie wordt pas betaald nadat deze digitale meter is geïnstalleerd.
 • De zonnepanelen worden niet bevestigd op een dakbedekking of op een oppervlak dat asbest bevat. 

Hoeveel bedraagt de premie voor de installatie van zonnepanelen voor verwarming?

De premie voor de installatie van zonnepanelen voor het verwarmingssysteem wordt als volgt berekend

 Algemene doelgroepBeschermde consument*.
Eén dag of dag/nacht elektriciteitsmeter

300 € / kWp voor de eerste 4 kWp

150 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1500 € of 40% van het factuurbedrag inclusief BTW

360 € / kWp voor de eerste 4 kWp

180 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1800 € of 48% van het factuurbedrag inclusief BTW

Een dag- en een nachtelektriciteitsmeter

300 € / kWp voor de eerste 4 kWp

150 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1500 € of 40% van het factuurbedrag inclusief BTW

360 € / kWp voor de eerste 4 kWp

180 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1800 € of 48% van het factuurbedrag inclusief BTW

* Sommige mensen en huishoudens kunnen profiteren van een sterk gereduceerd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit is de “sociale maximumprijs” of het “sociale tarief”. Dit tarief wordt uitsluitend toegekend aan mensen die reeds bepaalde uitkeringen of toeslagen ontvangen. 

Goed om te weten: als een mede-eigendom of een mede-eigendombeheerder de premie voor meerdere wooneenheden aanvraagt, bedraagt de premie per flat maximaal 40% van de gefactureerde bedragen inclusief btw met een maximumbedrag van 1500 euro per wooneenheid.

De premie van 2022 voor de installatie van zonnepanelen voor verwarmingssystemen in sommige voorbeelden

Als u geen beschermde consument bent en in 2022 nieuwe zonnepanelen installeert en in gebruik neemt, wordt uw premie als volgt berekend:

 • Installatie van 12 zonnepanelen van 320 Wp voor een totaal vermogen van 3,84 kWp. Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 € = 1152 €.
 • Installatie van 18 panelen van 300 Wp voor een totaal vermogen van 5,40 kWp. Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 € + 1,40 x 150 € = 1410 €.
 • Installatie van 34 panelen van 290 Wp voor een totaal vermogen van 9,86 kWp. Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 € + 2 x 150 € = 1500 €.

Wie moet de energiepremie aanvragen?

Degene die investeert in zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Als u in een flatgebouw woont, moet u de premie voor zonnepanelen voor verwarmingssystemen aanvragen:

 • Door de syndicus als de zonnepanelen zijn geïnstalleerd in een gemeenschappelijke ruimte van het mede-eigendom,
 • Door de persoon die de zonnepanelen financiert als ze op een privéterrein worden geïnstalleerd.
 • Indien de installatie van de zonnepanelen het voorwerp is geweest van een co-investering met een gemeenschappelijke factuur voor verschillende privé-gedeelten, kan de beheerder van de mede-eigendom de aanvraag indienen, mits hij beschikt over het schriftelijke akkoord van alle betrokken mede-eigenaars. 

Als voor de financiering van de installatie van de zonnepanelen een energielening is afgesloten bij een energiebedrijf, kan het betreffende energiebedrijf namens de eigenaar van het pand de premieaanvraag indienen. Het premiebedrag wordt dan in mindering gebracht op het aflossingsbedrag van de lening. 

5 stappen om de energiepremie van 2022 in Vlaanderen aan te vragen

 1. Installatie van zonnepanelen voor verwarmingssysteem.
 2. Goedkeuring en ingebruikname van de zonnepanelen. De datum van inspectie van de zonnepanelen is de officiële datum van ingebruikname en bepaalt het premieniveau. Als de zonnepanelen in 2022 worden gekeurd, wordt het premieniveau voor het jaar 2022 toegepast.
 3. Online registratie van de zonnepanelen op de website van Fluvius binnen 30 dagen na hun inspectie. Indien deze registratie niet binnen 3 maanden na de keuring plaatsvindt, gaat het recht op de energiepremie onherroepelijk verloren.
 4. Behandeling van de aanvraag door Fluvius. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt een bevestigingsbericht met het G-nummer (identificatienummer van de installatie) verzonden. 
 5. Als er geen digitale meter aanwezig is, neemt Fluvius contact op met de premieaanvrager om deze binnen maximaal 3 maanden te installeren en kan de premieaanvraag vervolgens worden betaald. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *