Collectieve verwarming in mede-eigendom : hoe worden de kosten verdeeld ?

Collectieve verwarming in flatgebouwen is een zeer gebruikelijke oplossing om de verschillende woningen in een gebouw van warmte te voorzien. De kwestie van de verdeling van de kosten van dit type verwarming kan echter soms een bron van conflicten tussen mede-eigenaars zijn. De kosten voor collectieve verwarming worden immers vaak verdeeld op basis van de oppervlakte van elke woning of het aantal bewoners. Maar er kunnen ook andere criteria meespelen, wat de situatie complex kan maken. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende methoden voor de verdeling van de gemeenschappelijke verwarmingskosten in appartementsgebouwen, om beter te begrijpen hoe ze werken en hoe ze billijk kunnen zijn voor alle mede-eigenaars.

Hoe worden de collectieve verwarmingskosten in een mede-eigendom verdeeld ?

De syndicus, die het mede-eigendom vertegenwoordigt, is verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van het contract met de gasleverancier. De rekening omvat niet alleen de verwarming, maar soms ook de productie van warm water, afhankelijk van de installatie van het gebouw. Maar hoe worden de kosten verdeeld ? Op sommige plaatsen wordt nog steeds de methode van verdeling volgens het aantal vierkante meters en inwoners toegepast, maar vaker is het proces complexer en verfijnder. De gebouwbeheerder of een gespecialiseerd bedrijf is verantwoordelijk voor de verdeling van de kosten volgens twee criteria : de vaste kosten en het werkelijke verbruik van elke woning.

Vaste kosten van collectieve verwarming in mede-eigendom

De vaste kosten (ongeveer 25-30% van de verwarmingskosten) worden verschillend bepaald volgens de statuten van de mede-eigendom of een overeenkomst, en komen bijvoorbeeld overeen met de warmteverliezen of de warmte die door de technische kanalen gaat. Deze energie dient niet iemand in het bijzonder, maar iedereen door bij te dragen aan het op temperatuur houden van het gebouw. Daarom zal een mede-eigenaar die besluit zijn radiatoren nooit te gebruiken om energie te besparen, toch verwarmingskosten moeten betalen.

Collectieve verwarming in mede-eigendom : hoe worden de kosten verdeeld ?

Variabele kosten van collectieve verwarming in mede-eigendom

Het tweede deel van de collectieve verwarmingskosten in mede-eigendom is variabel omdat het afhangt van het werkelijke verbruik. Dit verbruik wordt gemeten met specifieke apparatuur, zoals een elektronische meter bij de ingang van de flat of, wat gebruikelijker is, een caloriemeter op elke radiator. Deze apparaten meten de hoeveelheid warmte die in het appartement wordt geproduceerd en verbruikt. Elke flat heeft een individuele watermeter voor warm water en de bewoners betalen een maandelijks of driemaandelijks voorschot voor deze kosten. Eenmaal per jaar wordt een eindafrekening gemaakt door de woningbeheerder of een gespecialiseerd bedrijf, net als voor een gewoon huishouden. Daarnaast heeft een woning die gas gebruikt om te koken altijd een eigen meter en een eigen rekening voor dit gebruik.

Is collectieve verwarming financieel voordelig voor de mede-eigenaars ?

Het antwoord varieert afhankelijk van de installatie. Tot enkele jaren geleden installeerden projectontwikkelaars in nieuwe gebouwen systematisch kleine individuele verwarmingsketels met een eigen meter. Deze praktijk behoort nu echter tot het verleden, want de trend gaat duidelijk in de richting van collectieve verwarmingssystemen die gericht zijn op een optimaal energieverbruik. Alleen kleine warmtepompen voor sanitair water zullen waarschijnlijk individueel geïnstalleerd blijven. Volgens de vice-voorzitter van CIB Vlaanderen, zijn individuele verwarmingsketels niet noodzakelijk rendabeler dan het lijkt. In feite zijn ze vaak slecht geregeld en minder efficiënt, terwijl een collectieve ketel beter geregeld en beter onderhouden is. Bovendien onderhandelt de syndicus met de leverancier over het contract voor grotere volumes, waardoor hij meer onderhandelingsmacht heeft dan een individuele.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *